Zechsal

Page:

Onze missie is om dit unieke magnesium de wereld in te brengen en zo bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen. De contacten met therapeuten, distributeurs en gebruikers zijn daarbij een enorme stimulans. We voorzien duidelijk in een behoefte en er is nog veel te ontwikkelen. Onze kerntaken zijn informatievoorziening, het stimuleren van onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen. Doordat we dichtbij de bron opereren, hebben wij een unieke uitgangspositie. 

In onze bedrijfsvoering gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand. De Zechsal producten voldoen aan de hoogste eisen van zuiverheid en kwaliteit, en met onze keuzes voor materialen en regionale partners proberen we het milieu zo veel mogelijk te ontzien.